Câu truyện nước lạnh đổ vào động cơ đang còn nóng

Bài viết cũ của một cộng tác viên của admin. Một bữa nọ mình đang có vào một lớp ô tô nghe ké. Trường mình khá dễ không học lớp đó vẫn có thể vào nghe giảng. Màn dạo đầu thầy nói về những kinh nghiệm của thầy nghe rất vui. Mình vào câu chuyện… Dịch vụ SEO TVD

Exit mobile version