Hàm Pivot Table trong Excel là một trong những tính năng hữu dụng và mạnh mẽ nhất dùng để trích lọc dữ liệu cho mục đích thống kê và phân tích số liệu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng PivotTable làm báo cáo thống kê doanh thu theo nhóm hàng, khu vực và tháng:

– Đầu tiên, bạn cần có bảng dữ liệu như sau:

– Bạn chọn toàn bộ dữ liệu từ B3:G15, sau đó nhấp vào biểu tượng PivotTable như hình bên dưới:

– Một cửa sổ mới hiện lên, bạn nhấn chọn OK để thiết lập tạo một PivotTable theo chế độ mặc định của Excel.

pivot table trong excel

Bảng PivotTable hiện ra. Đầu tiên để tính tổng số tiền bán được của mỗi nhóm sản phẩm, bạn làm theo các bước:

– Kéo cột Nhóm SP vào vùng Row Labels

– Kéo cột Tháng vào vùng Column Labels

– Kéo cột Số Tiền vào vùng Values

– Kéo cột Khu Vực vào vùng Report Filter

– Và đây là kết quả sau khi hoàn thành các bước trên.

– Nếu bạn muốn lọc doanh thu theo 1 khu vực nào đó thì bạn chọn như hình bên dưới: