Hướng dẫn chỉnh sửa Worksheet trong Excel

Cách chỉnh sửa worksheet trên Excel chuyên nghiệp, bài viết chia sẻ cách thêm ô, cột, hàng,tìm và thay thế dữ liệu trong Excel cách chuyên nghiệp

Bài viết hướng dẫn cách chỉnh sửa worksheet trong Excel nhanh gọn.

Để chèn các ô, dòng, và cột trong Excel

 • Đặt con trỏ vào dòng bên dưới nơi bạn muốn chèn một dòng mới, hoặc đặt con trỏ vào bên trái cột nơi bạn muốn chèn một cột mới.
 • Kích nút Insert trên nhóm Cells của tab Home.
 • Kích vào lựa chọn thích hợp để chèn Cell (ô), Row (dòng) hoặc Column (cột).
chèn ô, dòng, cột cách chỉnh sửa worksheet trong excel

Cách chèn ô, dòng, cột – Chỉnh sửa Worksheet trong Excel

Chỉnh sửa Worksheet: Xóa các ô, dòng và cột

 • Đặt con trỏ vào ô, dòng hay cột mà bạn muốn xóa.
 • Kích nút Delete trên nhóm Cells của tab Home.
 • Kích lựa chọn thích hợp để xóa: Cell, Row, hay Column.
chỉnh sửa worksheet xóa ô, dòng cột trong Excel

Xóa ô, dòng cột – Chỉnh sửa Worksheet trong Excel

Để tìm dữ liệu hoặc tìm và thay thế dữ liệu:

Tìm và thay thế dữ liệu

 • Kích nút Find & Select trên nhóm Editing của tab Home.
 • Chọn Find hoặc Replace.
tìm và thay thế dữ liệu chỉnh sửa worksheet trong excel

Tìm và thay thế dữ liệu – Cách chỉnh sửa Worksheet

Hộp thoại Find and Replace xuất hiện, nhập từ muốn tìm trong mục Find What (nếu bạn chọn Find ở bước trên) hoặc nhập từ muốn tìm trong mục Find What và từ thay thế trong mục Replace with (nếu bạn chọn Replace ở bước trên).

 • Kích nút Options để tìm thêm các tùy chọn.
thay thế dữ liệu cách chỉnh sửa worksheet trong excel

Thay thế dữ liệu – Cách chỉnh sửa worksheet trong Excel

Lệnh Go To sẽ đưa bạn đến một ô cụ thể bằng cách tham chiếu đến ô (chữ cái đầu cột và số dòng) hoặc tên ô.Go To Command

 • Kích nút Find & Select trên nhóm Editing của tab Home.
 • Kích Go To.
go to command chỉnh sửa worksheet trong excel

Go to Command – Chỉnh sửa Worksheet

Để kiểm tra lỗi chính tả.

Kiểm tra lỗi chính tả

 • Trên tab Review, kích nút Spelling.
kiểm tra lỗi chính tả cách chỉnh sửa worksheet trong excel

Kiểm tra lỗi chính tả – Chỉnh sửa worksheet

Rate this post