Tool Multi Zalo – Sử dụng nhiều Zalo trên máy tính

Giới thiệu Khi bạn muốn sử dụng nhiều Zalo trên máy tính bạn thường chọn cách tạo nhiều trình duyệt hay profile. Tuy nhiên các này bạn phải luôn để các tab này và không được tắt nó. Vì nếu bạn tắt nó bạn sẽ không nhận được thông báo. Nhằm khắc phục nhược điểm… Dịch vụ SEO TVD