Lỗi Value trong Excel: Nguyên nhân và cách khắc phục

Lỗi #VALUE! trong Excel là một lỗi phổ biến có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Lỗi này thường xảy ra khi công thức hoặc hàm Excel gặp vấn đề với dữ liệu được nhập vào.

Nguyên nhân:

 • Dữ liệu không hợp lệ: Lỗi #VALUE! có thể xuất hiện khi dữ liệu được nhập vào công thức hoặc hàm không hợp lệ với kiểu dữ liệu được yêu cầu. Ví dụ: nhập văn bản vào ô được sử dụng cho phép tính toán toán học.
 • Lỗi cú pháp: Lỗi #VALUE! có thể xuất hiện khi công thức hoặc hàm có lỗi cú pháp, chẳng hạn như dấu ngoặc đơn không khớp hoặc thiếu dấu phẩy.
 • Tham chiếu ô không hợp lệ: Lỗi #VALUE! có thể xuất hiện khi công thức tham chiếu đến một ô không tồn tại hoặc chứa dữ liệu không hợp lệ.
 • Tên hàm hoặc hàm không hợp lệ: Lỗi #VALUE! có thể xuất hiện khi bạn nhập tên hàm sai hoặc sử dụng hàm không được hỗ trợ trong Excel.

Cách khắc phục:

 • Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được nhập vào công thức hoặc hàm đều hợp lệ với kiểu dữ liệu được yêu cầu.
 • Kiểm tra cú pháp: Kiểm tra kỹ lưỡng cú pháp của công thức hoặc hàm để đảm bảo không có lỗi.
 • Kiểm tra tham chiếu ô: Đảm bảo rằng tất cả các tham chiếu ô trong công thức đều hợp lệ và dẫn đến ô chứa dữ liệu chính xác.
 • Kiểm tra tên hàm: Đảm bảo rằng bạn đã nhập tên hàm chính xác và hàm được hỗ trợ trong Excel.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các cách sau để khắc phục lỗi #VALUE!:

 • Hàm IFERROR: Hàm IFERROR có thể được sử dụng để thay thế lỗi #VALUE! bằng một giá trị khác, chẳng hạn như một thông báo hoặc giá trị rỗng.
 • Hàm ISERROR: Hàm ISERROR có thể được sử dụng để kiểm tra xem một ô có chứa lỗi hay không.
 • Công cụ Trace Precedents  Dependents: Công cụ Trace Precedents giúp bạn xác định các ô được sử dụng trong một công thức, trong khi công cụ Dependents giúp bạn xác định các công thức sử dụng một ô cụ thể.

Lưu ý:

 • Lỗi #VALUE! có thể khó khắc phục vì nó có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau.
 • Hãy kiên nhẫn và thử nghiệm các cách khắc phục khác nhau cho đến khi bạn tìm ra giải pháp phù hợp.

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo hữu ích:

Chúc bạn thành công!

Rate this post


File được chia sẻ bởi tvdseo.com Vui lòng chờ 30sGood luck!