Python Cơ Bản

Giới thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến được ưa chuộng bởi cú pháp dễ đọc, dễ học và tính ứng dụng đa dạng. Bài viết này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về Python dành cho người mới bắt đầu.

1. Cài đặt Python

Để bắt đầu học Python, bạn cần cài đặt phần mềm Python trên máy tính. Truy cập website chính thức của Python tại https://www.python.org/downloads/ để tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.

2. Cấu trúc chương trình Python

Một chương trình Python cơ bản bao gồm các phần sau:

  • Dòng shebang (#!): Dòng này khai báo cho hệ điều hành biết trình thông dịch Python nào cần được sử dụng để thực thi chương trình.
  • Phần nhập khẩu (import): Phần này khai báo các thư viện Python cần thiết cho chương trình.
  • Phần khai báo biến: Biến là đơn vị lưu trữ dữ liệu trong chương trình.
  • Phần lệnh: Chứa các lệnh Python để thực hiện các thao tác và xử lý dữ liệu.
  • Phần chú thích: Dùng để giải thích các phần code trong chương trình.

3. Kiểu dữ liệu

Python hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên (int), số thực (float), chuỗi (str), danh sách (list), tuple, dictionary, v.v. Mỗi kiểu dữ liệu có cách sử dụng và thao tác riêng.

4. Cấu trúc điều khiển

Cấu trúc điều khiển cho phép chương trình thực hiện các hành động khác nhau dựa trên điều kiện nhất định. Python cung cấp các cấu trúc điều khiển như if-else, for, while, switch, v.v.

5. Hàm

Hàm là khối mã thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Hàm giúp chia nhỏ chương trình thành các phần nhỏ gọn, dễ quản lý và tái sử dụng.

6. Module

Module là tập tin Python chứa các hàm, biến và lớp. Module giúp chia nhỏ chương trình thành các module riêng biệt, dễ quản lý và tái sử dụng.

7. Lớp

Lớp là khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Lớp định nghĩa các thuộc tính và phương thức chung cho các đối tượng thuộc lớp đó.

8. Đọc thêm

  • Tài liệu chính thức của Python: https://www.python.org/doc/
  • Sách học Python: “Lập trình Python cơ bản” của tác giả Phan Đình Tuấn, “Học lập trình Python” của tác giả Lê Minh Tuấn
  • Khóa học trực tuyến: CodeLearn, FPT Online

Kết luận

Bài viết này đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về Python. Để học Python hiệu quả, bạn cần thực hành thường xuyên và tham khảo thêm các tài liệu và khóa học uy tín.

Lưu ý: Bài viết này chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về Python. Để học Python chuyên sâu, bạn cần tham khảo thêm các tài liệu và khóa học chuyên sâu hơn.

Rate this post


File được chia sẻ bởi tvdseo.com Vui lòng chờ 30sGood luck!