“It’ll” là it will có đúng ngữ pháp không?

Cả it’llit will đều đúng ngữ pháp trong tiếng Anh, nhưng được sử dụng trong các trường hợp khác nhau:

1. It will:

 • Dạng đầy đủ: Thường được sử dụng trong văn viết trang trọng, ngữ pháp chính thức.
 • Thể hiện sự chắc chắn: Khi bạn chắc chắn về điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Câu hỏi: Khi bạn đặt câu hỏi về điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

 • Dạng đầy đủ: It will be a beautiful day tomorrow. (Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.)
 • Thể hiện sự chắc chắn: I will call you later. (Tôi sẽ gọi cho bạn sau.)
 • Câu hỏi: Will you be able to finish the project on time? (Bạn có thể hoàn thành dự án đúng hạn không?)

2. It’ll:

 • Dạng rút gọn: Thường được sử dụng trong văn nói, ngữ pháp không trang trọng.
 • Thể hiện sự tự nhiên: Khi bạn muốn diễn đạt câu nói một cách tự nhiên hơn.
 • Không chính thức: Không nên sử dụng trong văn viết trang trọng hoặc các ngữ cảnh đòi hỏi sự chính xác cao.

Ví dụ:

 • Dạng rút gọn: It’ll be fine. (Sẽ ổn thôi.)
 • Thể hiện sự tự nhiên: I’ll see you tomorrow. (Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.)
 • Không chính thức: Don’t worry, it’ll work out. (Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.)

Lưu ý:

 • Phát âm: It’ll được phát âm là /ɪtəl/, trong khi it will được phát âm là /ɪt wɪl/.
 • Lựa chọn: Việc lựa chọn sử dụng it will hay it’ll phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích giao tiếp của bạn.

Tóm lại:

 • Cả hai đều đúng ngữ pháp.
 • It will: Dạng đầy đủ, trang trọng, chắc chắn.
 • It’ll: Dạng rút gọn, tự nhiên, không chính thức.

Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn!

Nội dung có thể sai sót. Hãy góp ý qua mail của chúng tôi admin@tvdseo.com

Rate this post


File được chia sẻ bởi tvdseo.com Vui lòng chờ 30sGood luck!